phan oganic

Phân hữu cơ chất lượng cao là phân hữu cơ ( Organic fertilizer ) làm từ 100 % phân từ gia súc và gia cầm nuôi tốt cho cây trồng và rau màu

Scroll