CHUNG TAY PHỦ XANH THẾ GIỚI

Đất thịt - Đất sạch trồng cây

VẬT TƯ CẢNH QUAN

Chậu trồng cây, sỏi đá, lưới, hệ thống tưới, tường xanh.. v..v...

DỤNG CỤ LÀM VƯỜN

Găng tay, kéo cắt cành, chậu nhựa, hạt giống, phân bón, lưới nông nghiệp

GIÁ THỂ TRỒNG CÂY

Đất thịt, phân bò, vỏ trấu sống, đất đỏ, tro trấu, vỏ đậu phọng, xơ dừa