Đất thịt, đất sạch, Giá thể trồng cây.

Cung cấp đất thịt tự nhiên ở vườn, đất sạch trồng cây, giá thể trồng cây như tro trấu xơ dừa, viên tinh thể hút nước,

 1. ĐẤT THỊT, 100% ĐẤT RUỘNG, VƯỜN

  ĐẤT THỊT, 100% ĐẤT RUỘNG, VƯỜN

  Cung cấp các loại đất thịt, đất sạch, giá thể trồng cây như tro trấu, Xơ dừa, các loại phân bón hữu cơ phù hợp với môi trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng để tạo ra những sản phẩm sạch.
 2. ĐẤT SẠCH
 3. GIÁ THỂ TRỒNG CÂY

  GIÁ THỂ TRỒNG CÂY

  Cung cấp các vật tư thiết bị giải pháp cho công trình cảnh quan, thông minh, hiện đại, phù hợp môi trường.
 4. VIÊN NÉN ƯƠM HẠT GIỐNG

  VIÊN NÉN ƯƠM HẠT GIỐNG

  VIÊN NÉN ƯƠM HẠT GIỐNG