Đất, Giá thể trồng cây.

Cung cấp các loại đất thịt, đất sạch, giá thể trồng cây như tro trấu, Xơ dừa, các loại phân bón hữu cơ phù hợp với môi trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng để tạo ra những sản phẩm sạch.


Notice: Undefined variable: sign in /home/tmmzvatqhosting/public_html/vattunongsan.com/class/categories.class.php on line 228

Notice: Undefined variable: sign in /home/tmmzvatqhosting/public_html/vattunongsan.com/class/categories.class.php on line 236
Scroll