Đất thịt, đất sạch, Giá thể trồng cây.

Cung cấp đất thịt tự nhiên ở vườn, đất sạch trồng cây, giá thể trồng cây như tro trấu xơ dừa, viên tinh thể hút nước,

Scroll